Menu
JenProCestovatele
Výlety Pardubický kraj

V Brandýse nad Orlicí napsal Komenský Labyrint světa a ráj srdce

Brandýs nad Orlicí je město v Pardubickém kraji, rozkládající se na obou březích Tiché Orlice. Jde o malé městečko s pouhými 1300 obyvateli. Přesto se zde nachází dosti památek – historické jádro města, zřícenina hradu, zámek i lázeňský rehabilitační ústav. Rozhodně je zde co objevovat.

Labyrint světa v Brandýse nad Orlicí

Celé městečko se nachází v podhůří Orlických hor v poklidné krajině chráněné krajinné oblasti Přírodního parku Orlice. Je vzdáleno 11 km od okresního města Ústí nad Orlicí, leží na hlavním železniční tahu mezi Českou Třebovou a Pardubicemi. Historické jádro města Brandýs nad Orlicí je památkovou zónou. Za zlatý věk Brandýsa se považuje doba předbělohorská, kdy zde působí evangelická církev jednoty bratrské. V roce 1503 dostává navíc čestný znak od českého krále Vladislava Jagellonského, který nese město dodnes. Jsou jím dvoje zlaté hrábě položené na kříži v modrém poli.

Brandýs byl po dlouhou dobu centrem Jednoty bratrské a následně v dobách pobělohorské i jejich útočištěm před katolíky. Město se stalo azylem pro řadu bratrských kněží, ke kterým měl náklonnost i Jan Ámos Komenský. Ten dokonce v Brandýse nad Orlicí pobýval v letech 1622-1625, kdy zde sepsal své nejčtenější dílo Labyrint světa a ráj srdce. Na tuto dobu upomíná pomník Komenského v údolí, ale také pamětní síň J. A. Komenského přímo na náměstí v secesní radnici. Novodobou připomínkou (z roku 2003) je pak přírodní habrový labyrint, který je vysázený do tvaru zeměkoule, kterou tvoří živé zdi poledníků a rovnoběžek. Do jeho středu srdce-ráje byste se měli dostat během 20 minut. O zábavu s dětmi rozhodně postaráno a nudit se nemusíte ani vy.

Do Přerova za J. A. Komenským i za lovci mamutů

Tipy, co navštívit v Pardubickém kraji?

Zřícenina hradu Brandýs nad Orlicí a jeho historie

Bývalý brandýský hrad se rozprostírá na zalesněném ostrohu, který se vypíná nad soutokem Tiché Orlice a Dolenského potoka. Dochovány jsou tři části – dvě předhradí a samostatný hrad s palácem v západní části výběžku. Původně se jednalo o menší šlechtický hrad tvořený základními hradními prvky – bergfritem, hradbou a palácem. Tyto prostorově menší hrady typické pro 13. a 14. století vznikaly hlavně na ostrozích. Lze tak usuzovat, že takovým typem bergfrifritového hradu byl též Brandýs nad Orlicí.

Hradní jádro má tvar úzkého oválu a následně je opevněn hradbou a parkánem. Vše je navíc poměrně dochované na severní straně ostrohu. Dalším dochovaným zbytkem hradu jsou gotické přízemní místnosti s valenou klenbou se světlíky v obvodové hradbě. Dochována je i nejstarší část hradu se sklepem a původním gotickým obloukem na severozápadní straně.

Nejdelší visutý most na světě na Dolní Moravě je kontroverzní stavbou

Historie hradu Brandýs a jak se stalo, že v malém městě vyrostl i zámek

První písemná zmínka o hradu Brandýs nad Orlicí se objevuje roku 1298 u jedněch z prvních majitelů. Zakladatel není přesně znám, ale pravděpodobně se jednalo o Jindřicha z Brandisa, jenž náležel pod olomoucké biskupství a později pak pod krále Václava II. Ve 14. století hrad náleží šlechticům z Boskovic, další století je to pak rod Šternberků. Hrad přešel i do rukou nejvýznamnějšího šlechtice v okolí Zdeňka Kostka z Postupic, jenž vlastnil také sousedské panství lanšperské a litomyšlské.

V 16. století se hrad bohužel dostává do rukou Pernštejnů a ztrácí tím samosprávnou funkci a tedy přestává být i rezidenčním hradem. Takto hrad postupně pustne, dostává se zpět do rukou Kostků z Postupic. Ti jej sice opět pomalu rekonstruují, avšak doba se rychle mění a v oblibě již nejsou toliko hrady jako spíše zámky. Kostka z Postupic tak nakonec začíná roku 1553 stavět nový zámek v Brandýse nad Orlicí. Po jeho smrti přechází celá oblast pod krále Ferdinanda I., který jej prodává Žerotínům. Ti však již bydlí pouze na zámku a hrad se stává trvale opuštěným.

Litomyšl – město plné historických stylů, ale i malebné kulturní městečko

Zámek Litomyšl je palác v italském stylu na rozhraní Čech a Moravy

Zámek v Brandýse nad Orlicí sloužil i jako pasťák pro dívky

Namísto hradu se centrem města stal zámek, který stojí na místě původního kláštera jednoty bratrské. Trautmannsdorf jej pak roku 1781 počal přestavovat v pozdním baroku na zámecké sídlo. V 19. století se dostává prodejem do rukou pražskému měšťanovi Karlu Blažkovi. Ten jej kolem roku 1820 přestavuje v klasicistním duchu. Postupně se rozšiřuje také celý zámecký areál. Počátkem 20. století odkupuje Brandýs nad Orlicí bankéřská rodina Fischerů, která zámek přetváří podle módního novobaroka, které bude vládnout následujícímu půl století.

Během socialistické éry byl zámek zestátněn. Po sametové revoluci zámek slouží jako budova výchovného ústavu pro problémové dívky. A aby těch traumat nebylo málo, v povodňovém roce 97 se zámek poškodil. Kvůli narušené statice na jednu z dívek spadl strop. Provoz byl však překvapivě přerušen až v roce 2013 a zámek pak dál chátral. V současné době má nového majitele, který po celkové rekonstrukci uvažuje otevřít zámek veřejnosti.

Zámecká zahrada je obohacena o poměrně vzácnou flóru zahradního umění s cenou kompozicí z počátku 20. století – secesní parter s kamenným bazénkem. Po obvodu jsou vysazeny stoleté stromy.

Co vidět v okolí Brandýsa nad Orlicí

V Brandýse lze navštívit i rehabilitační ústav pohybového aparátu s přilehlým parkem. Areál je sice oplocený a dovnitř vede otevřená brána, ale pokud nebudete tropit vylomeniny, rozhodně zde můžete jako zvědavý návštěvník chvíli pobýt. Jedná se o klasicistní budovu poměrně rozsáhlé velikosti s dobře opečovávaným parkem.

Za zmínku rozhodně stojí přírodní park v nivě Tiché Orlice a jejich přítoků. Lze ji absolvovat jak na kole, tak pěšky s kočárkem. Nachází se zde řada cyklostezek, jenž prochází samotným městem. Za asi nejznámější lze považovat tu, která vede z Vysokého mýta přes Ústí nad Orlicí do Letohradu.

Chcete-li zažít vodopády, doporučujeme Čertovu rokli. Vede z Brandýsa do Oucmanic po zeleně značené značce. Jedná se o masiv vytvářející sklaní rokli o délce necelého kilometru. Uvnitř se nachází sklaní stěna vysoká až 10 m.

Jestliže nebudete mít dost hradu ze samotného Brandýsa nad Orlicí, doporučujeme navštívit také zříceninu hradu Orlík. Nachází se nedaleko Brandýsa a opět jde o pozůstatek hradu z gotických dob.

Zdroje: mesto-brandys.cz, pamatkovykatalog.cz, novinky.cz, rehabilitacniustav.cz

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

V Brandýse nad Orlicí napsal Komenský Labyrint světa a ráj srdce